Hos­tel „PLUS KUN­JEVCI se posebno ponosi tradi­cional­nim slavon­skim speci­jalite­tima spravl­jen­ima po domaćoj recep­turi- kuša­jte pravi domaći kulen, koba­sicu, šunku, slan­inu, čvarke, švargl; doživite pravi ugođaj slavonske gas­tronomske kulture!

U svemu tome uži­va­jte u intim­nom, toplom i ugod­nom ambi­jentu Hos­tel „PLUS KUN­JEVCI, a na kraju se možete počastiti finim domaćim kolačima i palačinkama.