Sobe Hostela „PLUS KUN­JEVCIsu opreml­jene klimom, cen­tral­nim gri­jan­jem, lijepo i mod­erno ure­đenom kupaon­i­com, tele­vi­zorom sa mogućnošću praćenja satelit­skog pro­grama i tele­fonom.

Apart­mani Hostela „PLUS KUN­JEVCI su jed­nako lijepo i suvre­meno opreml­jeni, sa spavaćom sobom i dnevnim boravkom, te kuhin­jom sa svim potreb­nim uređajima.

Sobe i apart­mani Hostela „PLUS KUN­JEVCIimaju prekrasan pogled na rijeku Bosut i okolne šume koje svako godišnje doba pre­o­bražava i mijenja u punom sjaju svo­jih boja.

Uži­va­jte u netaknu­toj prirodi, daleko od sivila svakod­nevice, ali sa svim udob­nos­tima koje nudi Hos­tel „PLUS KUN­JEVCI.

CJENIK:

CJENIK NOĆENJA

VRSTA SOBE Noćenje + doručak Polu­pan­sion Puni pan­sion
kuna euro kuna euro kuna euro

Jed­nokrevetna soba

230,00

265,00

300,00

Dvokrevetna soba

400,00

470,00

540,00

Trokrevetna soba

510,00

615,00

720,00

Hos­tel­ski apart­man (2osobe)

700,00

770,00

840,00

Dnevni odmor (12,0018,00)

280,00

Pan­sion­ski obrok

35,00

PDV i borav­išna pris­to­jba, koja iznosi 7,00Kn, uraču­nati su u cijenu.
Osig­u­ranje gosta je uključeno u cijenu.
Knjiga žalbi nalazi se na recep­ciji hostela.

USLUGE:
UPORABA TELE­FONA 101
IZLAZ9

PRANJE RUBLJA: HLAČE, KOŠULJA, MAJICA, ČARAPE — kom. = 10,00Kn
GLAČANJE RUBLJA HLAČE, KOŠULJA, MAJICA — kom. = 15,00Kn
UPORABA SOLAR­IJA10 min. = 30,00Kn
UPORABA SAUNE (dvije osobe) — 1 h = 200,00Kn

Posebni popusti za grupe gostiju i višed­nevne boravke gostiju u Hostelu „PLUS KUNJEVCI”.

Hos­tel PLUS KUNJEVCI

Adresa: Kun­jevci bb
32100 Vinkovci

tel: + 385(0)32/352999
mob: + 385(0)98/256052

Radno vri­jeme: 024

E-​mail: info@​plus-​kunjevci.​com

Hos­tel Plus

Adresa: I. Gun­dulića 39
32100 Vinkovci

tel:+ 385 (32) 332.466
fax:+ 385 (32) 339.900
mob: + 385 (99) 659.8121

Radno vri­jeme: 024

E-​mail: hostel-​plus@​email.​t-​com.​hr

www: www​.hos​tel​-plus​.hr

Hos­tel Plus Centar

Adresa: Duga ulica
32100 Vinkovci

tel:+ 385 (32) 332.466
fax:+ 385 (32) 339.900
mob: + 385 (99) 659.8121

Radno vri­jeme: 024

E-​mail: hostel-​plus@​email.​t-​com.​hr

www: www​.hos​tel​-plus​.hr